آغاز ثبت نام اولین دوره آموزشی مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه آذربایجان