شروع کلاس های مدرسه تابستانه مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه آذربایجان

گزارش تصویری از شروع کلاس های مدرسه تابستانه حکمت اسلامی شعبه آذربایجان