نشست تخصصی تیر ماه ۱۴۰۱ جلسه دوم

مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه آذربایجان برگزار می‌کند:

نشست تخصصی ماه (جلسه دوم)

موضوع: بررسی چیستی تجربیات نزدیک به مرگ با رویکردهای مختلف

استاد: حجت‌الاسلام مجتبی نظری عضو پیوسته مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه آذربایجان

یک‌شنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۸، سالن شهید باکری دانشگاه تبریز