جلسه بررسي فعاليت هاي انجام شده و برنامه هاي آتي مجمع

جلسه بررسي فعاليت هاي انجام شده و برنامه هاي آتي مجمع با حضورجناب آقاي محمدباقر خراساني و شوراي اجرايي مجمع عالي حکمت اسلامي تبريزروز شنبه ۱۲/۴/۱۴۰۰ دردفتر مجمع عالي حکمت اسلامي تبريز برگزار گرديد.

اهم مصوبات جلسه شورای اجرایی با جناب آقای خراسانی:

– اختصاص یک اتاق برای مجمع و پیگیری تجهیز آن طی یک هفته آینده
– برنامه ریزی برای درس گفتارهای منظم به ویژه در تابستان
– پیگیری یک نفر نیروی انسانی در قالب امریه یا از طرف حوزه یا نماینده ولی فقیه جهت انجام امور جاری مجمع
– انتشار برنامه ها و ساختار شعبه تبریز در سایت مجمع
– تصمیم گیری برای تغییر نام شعبه تبریز به شعبه آذربایجان یا شعبه آذربایجان شرقی تا روز دوشنبه این هفته