خانه تولیدات تولیدات صوتی

تولیدات صوتی

ردیف

فروست

نوع محصول

موضوع

تعداد جلسات

استاد

تاریخ تولید

۱

۳۶

CD

اثبات علم حصولی پیشین خداوند متعال

۴

فیاضی

۲

۳۷

DVD

امامت

۲۲

ربانی گلپایگانی

۳

۳۸

CD

آشنائی با معتزلیان جدید در کشورهای اسلامی

۷

علمی

۴

۳۹

CD

بررسی جریان های فکری بالکان

۶

خلیلوویچ

۵

۴۰

CD

تحلیل و بررسی اصالت وجود

۷

عبودیت

۶

۴۱

CD

تفسیر المیزان ( سوره حمد )

۷

غروی

۷

۴۲

CD

چیستی عرفان نظری و کارکِرد آن

۴

یزدان پناه

۸

۴۳

CD

چیستی فلسفه سیاسی اسلامی

۴

پارسانیا

۹

۴۴

CD

رابطه نفس و بدن

۵

غروی

۱۰

۴۵

CD

شاخصه های عرفان ناب شیعی

۸

فنائی اشکوری

۱۱

۴۶

CD

علم النفس فلسفی

۱۳

یوسفی

۱۲

۴۷

CD

علم دینی

۹

پارسانیا

۱۳

۴۸

CD

فلسفه اخلاق

۱۲

امیر خواص

۱۴

۴۹

DVD

فلسفه ذهن

۱۲

ذاکری

۱۵

۵۰

CD

کلیات فلسفه سیاسی اسلام

۳

واعظی

۱۶

۵۱

CD

معرفت شناسی ۱و۲

۱۳

معلمی و رضانیا

۱۷

۵۲

DVD

نقد و بررسی روان شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز

۲۶

آذربایجانی

۱۸

۵۳

CD

نقد و بررسی رویکردهای هرمنوتیک به قرآن

۶

میری

۱۹

۵۴

CD

نقد و بررسی عرفان های کاذب / تصویری و صوتی

۹

شریفی

۲۰

۵۵

CD

نقد و بررسی عرفان‌های کاذب (شیطان‌پرستی)

۵

شریفی

۲۱

۵۶

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر

۲۱

رضانژاد

۲۲

۵۷

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (بخش اول)

۷ (تصویری)

رضانژاد

۲۳

۵۸

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (بخش دوم)

۷ (تصویری)

رضانژاد

۲۴

۵۹

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (بخش سوم)

۷ (تصویری)

رضانژاد

۲۵

۶۰

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (بابیت و بهائیت)

۱۷

رضانژاد

۲۶

۶۱

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (بابیت و بهائیت) بخش اول

۸ (تصویری)

رضانژاد

۲۷

۶۲

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (بابیت و بهائیت ) بخش دوم

۹ (تصویری)

رضانژاد

۲۸

۶۳

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (شیخیه)

۱۳

رضانژاد

۲۹

۶۴

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (شیخیه) بخش اول

۷ (تصویری)

رضانژاد

۳۰

۶۵

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (شیخیه) بخش دوم

۶ (تصویری)

رضانژاد

۳۱

۶۶

DVD

نقد و بررسي فلسفه‌ غرب ( کانت )

۱۹

محمد‌رضايي

۳۲

۶۷

CD

نقد و بررسي فلسفه غرب ( هیوم )

۶

فتحعلي‌خاني

۳۳

۶۸

CD

نقد وبررسی فلسفه غرب ( دکارت )

۷

قمی

۳۴

۶۹

DVD

فلسفه علم

۳۷

میرسپاه

۳۵

۱۲۰

CD

نقد و بررسی فلسفه غرب (اگزیستانسیالیسم)

۹ جلسه

قمی

تیرماه ۹۳

۳۶

۱۲۱

DVD

معرفت ۲

۲۲ جلسه

معلمی

تیرماه ۹۳
۳۷ ۱۲۹ DVD فلسفه روان شناسی ۲۱ جلسه آذربایجانی اردیبهشت ۹۴
۳۸ ۱۳۰ CD ايده آليسم آلمانی ۱۲ جلسه طالب زاده اردیبهشت ۹۴
۳۹ ۱۳۷ CD آشنايی با مکتب های عرفانی و شبه عرفانی ۶ جلسه فنائی اشکوری تیرماه۹۴
۴۰ ۱۴۱ CD فلسفه اخلاق (فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی) ۹ جلسه شریفی تیرماه۹۴
۴۱ ۱۴۵ CD معرفت شناسی ۱۳ جلسه حسين زاده يزدی تیرماه۹۴
۴۲ ۱۶۱ CD فلسفه اخلاق ، اخلاق کاربردی ، درآمدی بر اجتهاد اخلاقی ۷ جلسه دکتر احمد حسین شریفی فروردین ۹۵
۴۳ ۱۶۶ DVD معرفت شناسی پیشرفته؛ منابع معرفت ۲۰

حسین زاده یزدی

۴۴ ۱۸۲ DVD معرفت شناسی پیشرفته (۴) مولفه ها و تصدیقات ۲۴ جلسه حسین زاده یزدی

ردیف

فروست

نوع محصول

موضوع

تعداد جلسات

استاد

تاریخ
تولید

۱

۱

DVD

اسفار جلد اول

۲۵۶

مهندسی

۲

۲

DVD

اسفار جلد دوم

۱۲۶

مهندسی

۳

۳

DVD

اسفار جلد اول شماره (۱)

۱۸۰-۱

فیاضی

۴

۴

DVD

اسفار جلد اول شماره (۲)

۴۲۳-۱۸۱

فیاضی

۵

۵

DVD

اسفار جلد اول شماره (۳)

۵۳۸-۴۲۴

فیاضی

۶

۶

DVD

اسفار جلد اول شماره ( ۴)

۶۴۰-۵۳۹

فياضي

۷

۷

DVD

اسفار جلد اول شماره (۵)

۷۳۷-۶۴۱

فیاضی

۸

۸

DVD

اسفار جلد اول شماره (۶)

۸۳۲-۷۳۸

فیاضی

۹

۹

DVD

اسفار جلد اول شماره (۷)

۹۱۶-۸۳۳

فیاضی

۱۰

۱۰

DVD

اسفار جلد ششم

۲۵۵

اسحاق نیا

۱۱

۱۱

DVD

اسفار جلد سوم

۲۵۵

ممدوحی

۱۲

۱۲

DVD

اشارات (جلد دوم) نمط ۱ و ۲ و ۳

۴۵۷

حشمت‌پور

۱۳

۱۳

DVD

اشارات (جلد سوم) نمط ۴ و۵

۱۴۰

حشمت‌پور

۱۴

۱۴

۲ DVD

اشارات (جلد سوم) نمط ۶

۱۵۶

حشمت پور

۱۳

۱۵

DVD

آشنایی با مبانی حکمت متعالیه

۳۴

عبودیت

۱۴

۱۶

DVD

بدایه الحکمه

۱۰۸

سربخشی

۱۵

۱۷

DVD

بدایه الحکمه

۱۳۲

یوسفی

۱۶

۱۸

DVD

برهان شفاء

۱۲۵

پارسانیا

۱۷

۱۹

۲ DVD

تمهید القواعد

۱۸۸

رمضانی

۱۸

۲۰

DVD

تمهید القواعد

۸۸

معلمی

۱۹

۲۱

۲ DVD

حکمت متعالیه ۱

۲۳۹-۱

یزدان پناه

۲۰

۲۲

DVD

حکمت متعالیه ۲

۳۸۸-۲۴۰

یزدان پناه

۲۱

۲۳

DVD

شرح چهل حدیث حضرت امام (ره) (حدیث ۱ تا ۲۰)

۸۵

تحریری

۲۳

۲۵

۲ DVD

کلام جدید (بحث عقل و دین)

۲۱۱

ربانی گلپایگانی

۲۴

۲۶

DVD

مبانی حکمت متعالیه

۹۸-۱

فیاضی

۲۵

۲۶

DVD

مبانی حکمت متعالیه (۲)

۹۹-۱۳۸

فیاضی

شهریور۹۵
۲۶

۲۷

DVD

منطق صدرایی

۳۲

سلیمانی امیری

۲۷

۲۸

CD

نسیم معرفت (مباحث معرفت شناسی)

۲۹

فیاضی

۲۸

۲۹

DVD

نهایه الحکمه

۲۲۴

شیروانی

۲۹

۳۰

DVD

اسفار جلد ۱ شماره۸

۱۰۱۷-۹۲۶

فیاضی

۳۰

۳۱

۲DVD

اسفار(جلد یک)

۲۹۲

نائیجی

۳۱

۳۳

DVD

اسفار (جلد هفتم)

۱۹۳

اسحاق‌نیا

۳۲

۳۴

DVD

شرح اشارات نمط ۳ و ۴ و ۵

۱۲۵

شیروانی

۳۳

۳۵

DVD

اسفار (جلد ششم)

۲۲۸

ممدوحی

۳۴

۱۱۶

DVD

منطق (الجوهر النضید)

۱۰۶ جلسه

سلیمانی امیری

تیرماه ۹۳
۳۵

۱۱۷

DVD

شرح تجرید الاعتقاد

۱۶۱

ضرابی

تیرماه ۹۳
۳۶

۱۱۸

DVD

آیین حکمت(مجموعه دروس شرح نهایه الحکمه)

۱۳۶ جلسه

معلمی

تیرماه ۹۳
۳۷

۱۱۹

DVD

کلام جدید( علم دین)

۱۹۵

ربانی گلپ‍ایگانی

تیرماه ۹۳
۳۸

۱۲۳

DVD

خارج نهایه الحکمه

۱۹۷

یزدان پ‍ناه

تیرماه ۹۳
۳۹ ۱۲۴

DVD

شوارق الهام جلد دوم ۲۸۷ حشمت‌پور آذر ماه ۹۳
۴۰ ۱۲۵

DVD

شوارق الهام جلد سوم ۴۶۹ حشمت‌پور آذر ماه ۹۳
۴۱ ۱۲۶

DVD

طبیعیات شفاء ( مقاله اول و دوم) ۲۹۲ حشمت‌پور آذر ماه ۹۳
۴۲ ۱۳۴ DVD شرح چهل حديث حضرت امام خمينی (ره) (حدیث ۱ الی ۲۰) ۱۰۲ جلسه ضرابی اردیبهشت ۹۴
۴۳ ۱۳۴ DVD شرح چهل حديث حضرت امام خمينی (ره) (حديث ۲۱ تا ۴۰) (۲) ۶۰ جلسه ضرابی مرداد ۹۵
۴۴ ۱۳۵ DVD بدايه الحکمه ۱۸۴ جلسه امینی نژاد اردیبهشت ۹۴
۴۵ ۱۳۶ DVD نفس شفاء ۴۷ جلسه یزدان پناه خرداد ۹۴
۴۶ ۱۳۶ DVD نفس شفاء(۲) ۴۸-۸۷ یزدان پناه مرداد ۹۵
۴۷ ۱۴۶
۴۸ ۱۴۸ DVD خارج علم کلام ، مسائل جديد کلامی (علم دينی) ۱۰۵ ربانی گلپايگانی تیرماه ۹۴
۴۹ ۱۵۰ DVD حکمت متعاليه شماره ۳ ۴۵۴-۳۸۹ يزدان پناه تیرماه ۹۴
۵۰ ۱۵۱ DVD اسفار جلد اول (شماره ۹) ۱۰۱۸ تا ۱۱۰۶ فياضی شهریور۹۴
۵۱ ۱۵۲ DVD الهيات شفاء ( المقاله الاولی الی الفصل الرابع من المقاله السادسه) ۲۷۷ رمضانی شهریور۹۴
۵۲ ۱۵۳ DVD نهايه الحکمه ۲۳۳ يوسفی شهریور۹۴
۵۳ ۱۵۵ DVD طبیعیات شفاء مقاله ۳ ۲۲۷ جلسه حشمت پور آبان ۹۴
۵۴ ۱۵۶ DVD شوارق الالهام جلد ۴ ۳۶۳ جلسه حشمت پور آبان ۹۴
۵۵ ۱۶۲ DVD اسفار جلد دوم ۲۱۱ جلسه دکتر محمد مهدی گرجیان فروردین ۹۵
۵۶ ۱۶۴ DVD اسفار جلد ۱ شماره ۱۰ ۸۰ فیاضی مرداد ۹۵
۵۶۵۷ ۱۶۵ DVD اسفار جلد ۹ ۲۲۰ ممدوحی مرداد ۹۵
۵۸ ۱۶۷ DVD خارج نهایه الحکمه ۸۶ یزدان پناه مرداد ۹۵
۵۹ ۱۶۸ DVD حکمت متعالیه شماره ۴ ۶۸ یزدان پناه مرداد ۹۵
۶۰ ۱۷۱ DVD رساله وجود رابطی آقاعلی مدرس زنوزی ۸۴ حشمت پور دی ۹۵
۶۱ ۱۷۵ DVD اسفار جلد ۸ ۱۴۶ ممدوحی دی ۹۵
۶۲ ۱۸۵ DVD علم الیقین فی اصول الدین ( المقصد الاول فی العلم بالله) ۸۹ ضرابی تیر ۹۶
۶۳ ۱۸۶ DVD اسفار جلد (۲) ۹۳ فیاضی تیر ۹۶
۶۴ ۱۸۷ DVD امامت ( بر اساس کتاب المراجعات) ۸۶ ربانی گلپایگانی تیر ۹۶

ردیف

فروست

نوع محصول

موضوع

تعداد جلسات

استاد

نوع دوره

۱

۱۸۲

DVD

معرفت شناسی پیشرفته (۴) مولفه ها و تصدیقات

۲۴ جلسه

حسین زاده یزدی

کوتاه مدت

۲

۱۸۵

DVD

علم الیقین فی اصول الدین ( المقصد الاول فی العلم بالله) ۸۹ جلسه ضرابی بلند مدت

۳

۱۸۶

DVD

اسفار جلد (۲) ۹۳ جلسه فیاضی بلند مدت

۴

۱۸۷

DVD

امامت ( بر اساس کتاب المراجعات) ۸۶ جلسه ربانی گلپایگانی بلند مدت
۵

۶

۷

۸

۹
۱۰